FRIARN CHAPEL Bridgwater
FRIARN CHAPEL                     Bridgwater

Prayer & Ministry Meeting

 -Prayer & Ministry Meeting Monday’s @ 7:30 pm

 

Speakers

 

6th     May-  No meeting - Bank Holiday
        

13th   May-  Andrew Kimber

  

20th  May -  David Heal

                                

27th   May-  No meeting - Bank Holiday

       

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Main Hall Friarn Chapel
Print Print | Sitemap
© Friarnchapel 2017